Tankla

Laagri Ringi Keskuses asuv tankla annaks suurepärase võimaluse pakkuda mitmeid teenuseid autojuhtidele (ja ka teistele) alustades kütuse müügist, mugavuspoest, lõpetades autopesu jms.

Tankla teenus on tähtis nii kohalikule elanikkonnale kui ka Tallinna väikest ringteed kasutavale transiitliiklusele, milline liigub Tallinna läänepoolsete ja lõunapoolsete osade vahel. Vastavalt läbiviidud liiklusuuringu (Strantum OÜ) tulemustele selgub, et potentsiaalse tankla kõrvalt mööduva liiklusvoo maht on ca 12 000 transpordiühikut päevas. Lisaks suurenevatele liiklusvoogudele ning valmivale kaubanduskeskusele on eeldus sellel voo oluliseks suurenemiseks.

Tankla arendajale pakub Laagri Ringi Keskus võimalust läbirääkimiste käigus leida just oma vajadustele lähtuv kinnistu suurus ning sellel välja arendada täpselt oma kontseptsioonist lähtuv tankla.