Arenduse käigus kehtestatakse kinnistutele planeering ning see on esitatud vallale avalikuks väljapanekuks.