Arenduse käigus kehtestatakse kinnistutele planeering ning see on esitatatud vallale avalikuks väljapanekuks.