Laagri Ringi Keskuse eesmärk on välja arendada uutele tervise- ja turvanõuetele vastav kaubandus-, teenindus- ja büroopindade kogum, mis vastab kogukonna ootustele ning milline suudab rahuldada väga laialdase klientuuri vajadused.

Arendatav ca 67 000 m² kinnistu asub Laagri ja Harku vahel Instituudi teel, kohas, kus see ühineb Tallinna väikse ringteega. Kinnistu asukoht on unikaalne ning selle 5 km raadiuses elab ligikaudu 15 000 püsielaniku. Lisaks kasutab Tallinna väikest ringteed, mis asub kinnistu kõrval, igapäevaselt arvestuslikult 12 000 autot. 
Maa-ameti kaart: 72701:001:0732 Vanamänniku kinnistu (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/QPqW4nwZ)

Äripindade arendamisel võetakse eesmärgiks paigutada need võimalikult paljudesse erinevatesse hoonetesse. Selline väike linnak annab võimaluse hajutada erinevate sissekäikude ja väiksemate pindadega suured inimeste kokkupuute võimalused, luues nii parima kliendikogemuse ning äride toimimisvõimalused erinevates tingimustes.  
Arendus jagatakse seitsmeks ärimaa krundiks:

1. Tankla -         krundi suurus 2948 m², ehitusalune pindala 750 m²
2. Kaubandus -       krundi suurus 13412 m², ehitusalune pindala 4100 m²
3. Kaubandus/teenindus - krundi suurus 3255 m²,  ehitusalune pindala 2000 m²