OÜ Vanamänniku arendus

Müügiinfo

Laagri Ringi Keskuse müügiobjektiks on detailplaneeriguga kinnistud nii eraldi kui ka koos. Müügiinfot saab:

Martin Paide
+372 51 663 61
hmpinvest@mail.ee